Vino,-nsetaţi de curgerea eternă, să ne-adăpăm din jgheab de stalagmită și Peştera, sorbind, să ne înghită pecetluind intrarea în cavernă. Marin Sorescu